Nuorisoseura

Nuorisoseuraliike syntyi 1880-luvulla Etelä-Pohjanmaalla. Kangasalan Nuorisoseura perustettiin 25.7.1897. Kangasalan Nuorisoseuran puuhamiehiä olivat lyseolaiset Vihtori Tiitola (Kaarle Tiitolan poika Vehoniemestä) ja Antti Thulé (Myöh. Tulenheimo) sekä puuseppä Juho Stenfors. Kesäkuun 17. päivänä 1904 valittiin  Saarikylien vasta perustetulle kansakoululle nuori, vasta 22 vuotta täyttävä opettaja, Elo Suomala. Kansakoulun alkaminen ja uuden, innokkaan opettajan muutto paikkakunnalle lienee ollut lopullinen sysäys oman seuran perustamiselle.

 

Saarikylien osasto

Helmikuun 26. päivänä 1905 kokoontui 'paikkakunnan väkeä, nuoria ja vanhoja' pohtimaan seuran perustamista 'tälle kulmalle'. Perustavan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin torppari Juho Saarinen Kuohenmaastaja kirjuriksi Saarikylien kansakoulun opettaja Elo Suomala Laarulasta. Kokous päätti keskustelun jälkeen perustaa nuorisoseuran, joka tulisi osastona liitettäväksi Kangasalan Nuorisoseuraan. Seura sai nimekseen Kangasalan Nuorisoseuran Saarikylien osasto.

 

Saarikylien Nuorisoseura

Toisen toimintavuoden päättyessä heräsi kysymys osaston itsenäistymisestä. Johtokunta päätti 16.12.1906 kansakoululla pitämässään kokouksessa valtuuttaa August Terhon (ent. Tossa) ja Elo Suomalan  selvittämään kysymystä. Vuosikokouksessa 28. joulukuuta 1906 Laarulan Rantalassa päätettiin liittyä Pohjois-Hämeen Nuorisoseurain Liittoon. Elo Suomala valtuutettiin tekemään asianmukaiset ilmoitukset. Saarikylien osastosta tuli itsenäinen nuorisoseura, Kangasalan Saarikylien Nuorisoseura, ja se sai ensimmäiset sääntönsä joulukuussa 1907.

 

 

Lähde: Salon Kuiske 2001